ISLAMSKI TEKSTOVI 2

još jedan blog,iskljućivo islamski tekstovi i pozitivna motivacija

22.06.2017.

125

Šta činiti u noći Lejletu l-Kader? Pitanje: Možete li mi kazati koje ibadete je najkorisnije činiti u u noći Lejletu l-Kader? Odgovor: Vaše pitanje je više nego opravdano. Kur'ansko-hadiski argumenti potvrđuju činjenicu da je ibadet u noći Kadera vrijedniji od ibadeta u hiljadu mjeseci u kojima nema te noći. Kazao je Uzvišeni Allah: 'Mi smo ga objavili u noći Kadr – a šta ti misliš šta je noć Kadr? Noć Kadr je boja od hiljadu mjeseci.’ (El-Kader 1-3 ajet) Kazao je Allahovo Poslanika: “Došao vam je blagoslovljeni mjesec, u njemu je noć koja je bolja od hiljadu mjeseci. Kome bude uskraćeno dobro ove noći, uskraćeno mu je svako dobro, a neće biti uskraćeno osim pravom nesretniku.“(Ibn Madžde od Enesa ibn Malika, br, 1644 – njegovu vjerodostojnost je potvrdio šejh Albani i kazao; hasenun-sahih.) Islamski učanjaci su spomenuli tri vrste ibadeta kojim između ostalog čovjek može upotpuniti ovu blagoslovljenu noć; -Namaz; kazao je Allahov Poslanik: 'Ko provede noć Kadera u kijamu (klanjajući namaz) vjerujući u njen blagoslov, tražeći na taj način nagradu od Uzvišenog, biti će mu oprošteni prijašnji grijesi' (BuHarija i Muslim) Cijela noć općenito je vrijeme u kojem je dozvoljeno klanjati nafilu namaz, stoga vjernik treba da noća Kadera u što većoj mjeri provede u namazu. -Dova i zikr-spominjanje Allaha; dova i zikr su općenito propisani a posebno dova koja je spomenuta u hadisu Aiše r.a.. Aiša r.a. je upitala Allahovog Poslanika: Allahov Poslaniče, kada bi znala da je noć Kadera, šta da dovim Allahu u toj noći? Kazao je Allahov Poslanik, reci: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي 'Allahumme inneke Afuvun tuhibbu l-afve fa'fu 'anni' 'Gospodaru moj, ti si onaj koji prašta i voliš opraštanje, zato te molim da meni oprostiš.' (Tirmizi, od Aiše r.a. vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani) Ovaj hadis nedvosmisleno ukazuje na propisanost upućivanja dove Allahu u ovoj blagoslovljenoj noći. -Učenje kur'ana; mjesec ramaza je općenito mjesec druženja sa kur'anom, naročito u noći Kadera, kada je ibadet bolji i vrijedniji. Ibn Mes'ud, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko prouči jedan harf iz Allahove Knjige imat će nagradu, a nagrada se deseterostruko povećava. Ja ne kažem da je ''elif-lam-mim'' jedan harf, nego je ''elif'' harf, ''lam'' je harf i ''mim'' je harf. (Tirmizi, hasen-sahih) A Allah najbolje zna. Odgovorio: Pezić Elvedin

18.06.2017.

124

KOLIKO IZNOSI SADAKATU-L-FITR? Sadakatu-l-fitr iznosi jednu polovicu sa'a pšenice, što odgovara količini 1kg i 666 g ili čitav sa'a ječma, što odgovara 3 kg i 332 g, ili hurme ili suhog grožđa. Ustvari, navedene namirnice spominju se u brojnim predajama od Allahovog Poslanika, s.a.v.s, pa se mnogi učenjaci njih srtriktno i drže, tako da većina imama ne dozvoljava davanje sadakatu-l-fitra u bilo čemu drugom izuzev u spomenutim namirnicama. Stav hanefijske pravne škole daleko je fleksibilniji: smatra se da je cilj sadekatu-l-fitra unošenje radosti i sreće za vrijeme Bajrama u srca muslimana i onih kojima je pomoć potrebna, pa se, otuda, dozvoljava davanje sadakatu-l-fitra i u novcu, ako će to biti korisnije za siromašnog kome je upućen. Hasan el-Basri davanje u novcu smatra dozvoljenim; Ebu Ishak tvrdi da je zapamtio svoje prethodnike da su davali sadakatu-l-fitr u novcu, kao protuvrijednost hrani, dok se prenosi za 'Ata'a da je običavao davati sadakatu-l-fitr u srebrenom novcu, kao protuvrijednost hrani preporučenoj u brojnim predajama. Očito je da se ovdje radi o onome što je najkorisnije i najstabilnije u jednom društvu. U vrijeme Poslanika, s.a.v.s, to su bile navedene namirnice. Da je to došlo Japancima, kako primjećuje dr. Jusuf el-Karadavi, njima bi bilo naređeno da dijele u riži. Najlakši i najjednostavniji način u današnje vrijeme jeste davanje u novcu. Posebno, ako se ima u vidu da se i iz udaljenih mjesta šalje sadekatu-l-fitr, pa bi bilo kakav drugi način davanja otežao primjenu ovog propisa. Mislim da je zaključak dr. El-Karadavija sasvim logičan. On, naime, slažući se s hanefijskim stavom u vezi s pitanjem davanja sadekatu-l-fitra, zaključuje da su dva temeljna razloga što je Vjerovjesnik, s.a.v.s, naredio davanje sadakatu-l-fitra u navedenim namirnicama: 1.- Zbog činjenice da je mali broj ljudi u arapskom svijetu u to vrijeme posjedovao novac, daleko lakše bilo im je izdvojiti namirnice, nego hranu, i 2.- Zbog promjenljivosti vrijednosti novca, pa ukoliko bi se odredila određena valuta, ona bi, zbog česte devalvacije i slično, možda, nekada bila bezvrijedna. Zato je Poslanik islama, s.a.v.s, to odredio u namirnicama koje će uvijek imati svoju vrijednost.. sa facebok stranice Šefik Kurdić

14.06.2017.

123

Šta činiti u noći Lejletu l-Kader? Pitanje: Možete li mi kazati koje ibadete je najkorisnije činiti u u noći Lejletu l-Kader? Odgovor: Vaše pitanje je više nego opravdano. Kur'ansko-hadiski argumenti potvrđuju činjenicu da je ibadet u noći Kadera vrijedniji od ibadeta u hiljadu mjeseci u kojima nema te noći. Kazao je Uzvišeni Allah: 'Mi smo ga objavili u noći Kadr – a šta ti misliš šta je noć Kadr? Noć Kadr je boja od hiljadu mjeseci.’ (El-Kader 1-3 ajet) Kazao je Allahovo Poslanika: “Došao vam je blagoslovljeni mjesec, u njemu je noć koja je bolja od hiljadu mjeseci. Kome bude uskraćeno dobro ove noći, uskraćeno mu je svako dobro, a neće biti uskraćeno osim pravom nesretniku.“(Ibn Madžde od Enesa ibn Malika, br, 1644 – njegovu vjerodostojnost je potvrdio šejh Albani i kazao; hasenun-sahih.) Islamski učanjaci su spomenuli tri vrste ibadeta kojim između ostalog čovjek može upotpuniti ovu blagoslovljenu noć; -Namaz; kazao je Allahov Poslanik: 'Ko provede noć Kadera u kijamu (klanjajući namaz) vjerujući u njen blagoslov, tražeći na taj način nagradu od Uzvišenog, biti će mu oprošteni prijašnji grijesi' (BuHarija i Muslim) Cijela noć općenito je vrijeme u kojem je dozvoljeno klanjati nafilu namaz, stoga vjernik treba da noća Kadera u što većoj mjeri provede u namazu. -Dova i zikr-spominjanje Allaha; dova i zikr su općenito propisani a posebno dova koja je spomenuta u hadisu Aiše r.a.. Aiša r.a. je upitala Allahovog Poslanika: Allahov Poslaniče, kada bi znala da je noć Kadera, šta da dovim Allahu u toj noći? Kazao je Allahov Poslanik, reci: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي 'Allahumme inneke Afuvun tuhibbu l-afve fa'fu 'anni' 'Gospodaru moj, ti si onaj koji prašta i voliš opraštanje, zato te molim da meni oprostiš.' (Tirmizi, od Aiše r.a. vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani) Ovaj hadis nedvosmisleno ukazuje na propisanost upućivanja dove Allahu u ovoj blagoslovljenoj noći. -Učenje kur'ana; mjesec ramaza je općenito mjesec druženja sa kur'anom, naročito u noći Kadera, kada je ibadet bolji i vrijedniji. Ibn Mes'ud, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko prouči jedan harf iz Allahove Knjige imat će nagradu, a nagrada se deseterostruko povećava. Ja ne kažem da je ''elif-lam-mim'' jedan harf, nego je ''elif'' harf, ''lam'' je harf i ''mim'' je harf. (Tirmizi, hasen-sahih) A Allah najbolje zna. Odgovorio: Pezić Elvedin

14.06.2017.

122

Esselamu alejkum we rahmetullah. Malo da se podsetimo i ukazemo na dobro. :) Onaj koji ukaze na dobro je kao onaj koji ga cini, elhamdulillah :). Sutra pocinje zadnja trecina Ramazana, u njoj Allah subhanehu we Te'ala oslobadja insana od vatre, od Dzehennema. Pojacajmo svoje ibadete, posebno nocne nafile jer u ovim danima u neparnim nocima je Lejletul Kadr koja je bolja od hiljadu meseci, ko je provede u Ibadetu kao da je u ibadetu bio 83 godine neprestano. Allah sa Mudroscu Svojom nije objavio koja je to noc, da bi je mi trazili i vise ibadetili, nije tacno da je 27.noc Ramazana kao sto je to praksa u nasem podrucju, ma da eto moze da se desi. Ta noc se prepoznaje jer je drugacija od ostalih, vedro nebo, smiraj itd.. Pojacajmo svoje ibadete ovih noci i nadajmo se da cemo upravo mi da budemo ti koji ce biti oslobodjeni od vatre. :( Wallahi je taj stvarno sretnik koji bude. Allahu moj, olaksaj nam ibadete Tebi, omili nam nocni namaz i pokornost Tebi, pomozi nas i daj nam snage da ustrajemo na Tvom putu. Amin ja Rabbi. (moa)(moa) sa viber grupe

12.06.2017.

Zanimljiv detalj o Bedru

Detalj nakon bitke na Bedru, kojeg mnogi ne spominju! Pročitao sam dosta tekstova koji govore o bitki na Bedru, isto tako, preslušao sam i dosta predavanja na ovu temu, ali, rijetko ko da spomene ili napiše, jedan detalj, tačnije Poslanikovu, a.s., izjavu koju je kazao nakon bitke na Bedru. Čak i neki autori Sira, izostavili su ovaj dio. Ovo je veoma važan detalj, ako ne i najvažniji, kad općenito posmatramo povod, tok i završetak bitke, koja je kao što znamo završila pobjednički, sa osvojenim ratnim plijenom, 70 ubijenih mušrika te isto toliko zarobljenih. Izostavljeni ili slabo spominjani detalj, kao što sam i naveo, izjava je Poslanika, s.a.v.s., a koju je zabilježio Imam Buharija u svom Sahihu. Njegova izjava, odnosi se na zarobljenike Bedra. Naime, nakon završene bitke, posmatrajući zarobljene mušrike, koji su izgledali jadno, Allahov Poslanik, s.a.v.s., je tada rekao:"DA JE MUT'AM IBN ADIJJ SADA ŽIV I DA ZATRAŽI OD MENE DA OSLOBODIM OVE ZAROBLJENIKE, SVE BIH MU IH OSTAVIO (OSLOBODIO)." (Sahihu-l-Buhari, 573/2) A ko je Mut'am ibn Adijj? On je bio mušrik (idolopoklonik), živio je u okolini Mekke, nije primio islam, umro je na nevjerstvu. Ali, zašto bi naš Poslanik, a.s., oslobodio 70 mušrika nakon bitke, koji su željeli da ga ubiju, da unište islam, samo zato ako bi to od njega tražio MUŠRIK Mut'am ibn Adijj? Zato što Poslanik, a.s., nikad nije zaboravio nečiju dobrotu i pravdu, poštenje, čast i pravednost. Poslanik, a.s., oslobodio bi ovih 70 mušrika da je to od njega zatražio Mut'im ibn Adijj, jer je ovaj čovjek pomogao Poslaniku, a.s., kad mu je bilo najteže u životu. Nakon što je izranjavan, popljuvan i izvrijeđan, napustio Taif, Poslanik, a.s., imao je namjeru da se vrati u Mekku. Međutim, njegov povratak u Mekku bio je rizičan, nije imao adekvatnu zaštitu. Nakon što je pokušao kod nekoliko porodica ugovoriti da ga otprate do Mekke pod svojom zaštitom, Poslanik, a.s., jedino je kod porodice Mut'im ibn Adijja našao pozitivan odgovor. Tada je Mut'im rekao:"Ja ću Muhameda uzeti pod svoju zaštitu." Tada je pozvao sinove i ostatak plemena te im rekao:"Naoružajte se i rasporedite se po uglovima Ka'be, ja sam uzeo Muhameda pod svoju zaštitu!" Kad je Poslanik, a.s., sa Zejd ibn Harisom, r.a., ušao u Harem, Mut'im je uzviknuo."Kurejšije, ja sam uzeo Muhameda pod svoju zaštitu, neka ga niko ne vrijeđa i ne napada!" Da, pogledajte Poslanikov, a.s., način razmišljanja, sjetio se sebe i svoga stanja nakon napuštanja Taifa a i mušrika koji mu je pružio pomoć i zaštitio ga, nakon što je vidio stanje zarobljenika Bedra. Poslanik, a.s., je zarobljenike poveo kao Medini, smjestio ih po kućama ashaba a jeli su bolju hranu nego sami ashabi. Poslanik, s.a.v.s., nije zaboravio dobrotu i čast jednog mušrika, za njega i njegove riječi, bio je spreman da oslobodi sve zarobljenike Bedra. To je naš Poslanik, kojeg časno slijedimo i volimo! Allahumme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed! Saudin Cokoja

ISLAMSKI TEKSTOVI 2
<< 06/2017 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
252627282930

MOJI LINKOVI

One koji su vjerovali i dobra djela činili Milostivi će, sigurno, voljenim učiniti.(Merjem:96)


"A onome koji se Allaha boji, On će izlaz dati i opskrbit će ga odakle
se i ne nada" (Et-Talak, 2-3)


I neka je uzvišen Allah, Vladar istiniti, nema drugog boga osim Njega, Gospodara svemira veličanstvenog!(Al-Muminun)


Allahu, ne zamjeri mi ono sto govore, i oprosti mi ono sto ne znaju (o meni), i ucini me boljim od onoga kakvim me smatraju!

‘’Gospodaru moj, ja nemam imetka koji bih podijelio kao sadaku, pa zato svoju čast zalažem kao sadaku. Gospodaru, budi mi svjedok da sam oprostio svima koji su me na bilo koji način uvrijedili, potvorili i psovali.’’Allahu moj, molim Te za dobro u ovom danu, pobjedu, pomoć, svjetlo, berićet i uputu, a utječem se Tebi od svakog zla koje je u njemu i poslije njega.Amin..!!

"Allahu, ja sam se prema sebi veoma ogriješio i jedino mi Ti možeš
grijehe oprostiti. Molim Te da mi oprostiš onako kako Ti opraštaš
i da mi se smiluješ, zaista Ti mnogo praštaš i milostiv si."

Allahu, podari svoj salavat Muhammedu i porodici Muhammedovoj, kao što si podario Ibrahimu i porodici Ibrahimovoj, Ti si, uistinu, Hvaljeni i Slavljeni. I podari bereket Muhammedu i porodici Muhammedovoj, kao što si podario Ibrahimu i porodici Ibrahimovoj, Ti si, uistinu, Hvaljeni i Slavljeni.

riječi Omera b.el-Hattaba,neka je Allah sa njim zadovoljan koji je rekao:" Bili smo najzaostaliji narod,pa nas je Allah sa Islamom uzdigao.
Tražiti slavu mimo onoga čime nas je Allah uzdigao znači traziti da nas
Allah ponovo ponizi."

Sunnet Muhammeda, sallallahu alejhi we
sellem, kao divan uzor!
- budi smiren
- posjeti bolesnika
- budi čist i uredan
- opraštaj ostalima
- osmijeh je sadaka
- govori dobro ili šuti
- poštuj svoje komšije
- budi istinoljubiv i iskren
- poštuj tvoje starije osobe
- brini se za siročad i udovice
- nahrani gladnog i siromašnog
- budi najbolji prema svojoj ženi
- budi ponizan prema roditeljima
- ne rasipaj se sa hranom ili vodom
- sjećaj se Allaha u svakom momentu
- budi pažljiv sa biljkama i životinjama
- ne budi ljut, ne budi ljut, ne budi ljut
- budi pošten i korektan u svim poslovima
- budu nježan i ljubazan prema svojoj
djeci
- želi ostalim muslimanima ono što želiš
sebi
-tvoja majka, tvoja majka, tvoja majka,
tvoj otac.

ALLAHUMME INNI EUZU BIKE MIN ILMIN LA JENFA', VE MIN KALBIN LA JAHŠA, VE MIN NEFSIN LA TEŠBA, VE MIN DA'VETIN LA JUSTEDŽABU LEHA.(Allahu moj, utječem Ti se od znanja koje ne koristi i od srca koje se ne boji, i od duše koja se ne zasićuje, i od dove koja se ne prima.)

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
29060

Powered by Blogger.ba